Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Gmina Klimontów uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży w trybie pisemnego przetargu publicznego samochodów:

KIA CEED TSA 1196F,
KIA CEED TSA 0731F

Samochody można oglądać w dni robocze od 13.06.2024 r. do 21.06.2024 r. w godzinach od 900 do 1500.

Oferty pisemne (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1) z proponowaną kwotą zakupu samochodu należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – marka samochodu nr rejestr”, w dni robocze od 730 do 1530, do dnia 21.06.2024 r.

Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę.

Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży (Załącznik nr 2) z Gminą Klimontów i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie.

Gmina Klimontów zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.

Gmina Klimontów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.