2016Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Gmina Klimontów uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nawodzice i Pokrzywianka – w trybie pisemnego przetargu publicznego samochodów:

  • Ford Transit 2,0, TSA KM78, rok prod. 1997, samochód stanowi własność OSP Nawodzice – wartość rynkowa pojazdu wg. wyceny wynosi – 1 500,00 zł brutto
  • Volkswagen Transporter T4 2,5 TDI, rok prod. 2001, samochód stanowi własność OSP Nawodzice – wartość rynkowa pojazdu wg. wyceny wynosi – 3 000,00 zł brutto
  • Ford Transit 2,0 D, TSA KY71, rok prod. 1997, samochód stanowi własność OSP Pokrzywianka – wartość rynkowa pojazdu wg. wyceny wynosi – 700,00 zł brutto.

Samochody można oglądać, w dni robocze od 18.10.2016 r. do 31.10.2016 r. w godzinach 900–1500, po wcześniejszym umówieniu terminu z nadzorującym sprzedaż pracownikiem – 158661006.

Oferty pisemne (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1) z proponowaną kwotą zakupu samochodu należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – marka samochodu nr rejestr”, w dni robocze od 730 do 1530, do dnia 31.10.2016 r.

Samochody zostaną sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę nie mniejszą niż cena wywoławcza.
Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży (Załącznik nr 2) daną jednostką OSP i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania.
Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie.
Gmina Klimontów zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.
Gmina Klimontów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.