2016Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Gmina Klimontów uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży – w trybie pisemnego przetargu publicznego samochodu:

– Star 200 TBI 7752, nr fabr. 85137, samochód specjalny – pożarniczy, rok produkcji 1982, zbiornik wody 2000, cena wywoławcza – 6 000,00 zł brutto, wadium wynosi: 600,00 zł, samochód użytkowany przez OSP Zakrzów

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 września 2016 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066)

Samochód można oglądać w remizie OSP Zakrzów, w dni robocze od 12.09.2016 r. do 23.09.2016 r. w godzinach 900 – 1500, po wcześniejszym umówieniu terminu z nadzorującym sprzedaż pracownikiem – 15 8661006.

Oferty pisemne (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1) z proponowaną kwotą zakupu samochodu należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Star 200”, w dni robocze od 730 – do 1530, do dnia 26.09.2016 r.

Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę nie mniejszą niż cena wywoławcza.

Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży (Załącznik nr 2) i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie.

Gmina Klimontów zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.

Gmina Klimontów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.