2016Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Gmina Klimontów uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży – w trybie pisemnego przetargu publicznego samochodu:
Fiat Albea TSA S919, nr VIN ZFA17800006312159, samochód osobowy, paliwo benzyna – gaz, rok produkcji 2003, cena wywoławcza – 1 200,00 zł brutto.
Wadium wynosi: 120,00 zł.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 17 czerwca 2016 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066)
Samochód można oglądać w dni robocze od 01.06.2016 r. do 17.06.2016 r. w godzinach 9:00 – 15:00, po wcześniejszym umówieniu terminu z nadzorującym sprzedaż pracownikiem – 158661006.

Oferty pisemne (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1) z proponowaną kwotą zakupu samochodu należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Fiat Albea”, w dni robocze od 7:30 – do 15:30, do dnia 17.06.2016 r.

Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę.
Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży (Załącznik nr 2) i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie.
Gmina Klimontów zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.
Gmina Klimontów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.