2013Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 004

Wójt Gminy Klimontów oferuje do sprzedaży samochód specjalny pożarniczy Jelcz 004.
Informacje szczegółowe:

 • przebieg 39677 km,
 • rocznik 1983 r.
 • numer rejestracyjny KIB 004C,
 • samochód specjalny pożarniczy,
 • aktualne badania techniczne do 15.05.2013 r. i aktualne ubezpieczenie OC + NW do 10.07.2013 r.
 • odbiór pojazdu na własny koszt i we własnym zakresie,
 • pojazd był w użytkowaniu jednostki OSP Konary,
 • tel. kontaktowy 158661006, 158661100 w celu dokonywania oględzin pojazdu oraz uzyskania dodatkowych informacji.
 • cena wywoławcza pojazdu wynosi 13 000,00 zł (brutto),
 • całość zaoferowanej ceny winna być wpłacona przelewem na konto Urzędu Gminy w Klimontowie: Nr rachunku bankowego: 34 8517 0007 0090 0000 0925 0004.

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27–640 Klimontów w terminie do dnia 27.03.2013 r. do godz. 1000

Oferta winna zawierać:

 • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna, nr telefonu i nr fax,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę za samochód.

Samochód zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje najwyższą cenę.
O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie.