2016Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Gmina Klimontów uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży – w trybie pisemnego przetargu publicznego samochodu:
– Star 200 TBI 7752, nr fabr. 85137, samochód specjalny – pożarniczy, rok produkcji 1982, zbiornik wody 2000, cena wywoławcza – 6 000,00 zł brutto, wadium wynosi: 600,00 zł, samochód użytkowany przez OSP Zakrzów

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 19 października 2016 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066)
Samochód można oglądać w remizie OSP Zakrzów, w dni robocze od 11.10.2016 r. do 20.10.2016 r. w godzinach 9:00 – 15:00, po wcześniejszym umówieniu terminu z nadzorującym sprzedaż pracownikiem – 158661006.

Oferty pisemne (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1) z proponowaną kwotą zakupu samochodu należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Star 200” w dni robocze od 7:30 – do 15:30 do dnia 20.10.2016 r.
Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę nie mniejszą niż cena wywoławcza.
Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży (Załącznik nr 2) i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie.
Gmina Klimontów zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.
Gmina Klimontów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.