2013Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sukcesywną dostawę paliw płynnych, olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie” (ogłoszenie w BZP nr 111382-2013 z dnia 20.03.2013), gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.