2015Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana
Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Marcin Walkiewicz
ul. Tarnowskiego 28/3, 39-400 Tarnobrzeg
28.880,00
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
9.768,66
3 Forprojekt Sp. z o.o.
Al. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław
59.040,00
4 NEOX Sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
70.110,00
5 EKOBMPROJEKT Bartłomiej Mucha
ul. Pod Kasztanami 5/4, 40-482 Katowice
150.552,00
6 Tadeusz Żak
ul. H. Sienkiewicza 291B, 39-400 Tarnobrzeg
25.500,00