2016Przetargi

Ogłoszenie o wyniku zamówienia

Ogłoszenie o wyniku zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Urząd Gminy w Klimontowie informuje, że w wyniku zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Byszówce, sygnatura akt. PG.6823.7.2016 ogłoszonego w dniu 23.08.2016r. w wymaganym terminie ofertę złożył oferent:

Best – Geo Geodezja i Kartografia Andrzej Kasiński
Pełczyce 28
28-210 Bogoria

Oferowana cena brutto łączna za 3 podziały nieruchomości położone w Byszówce wynosi 3.900,00zł (za jedną nieruchomość 1.300,00zł brutto).

Wybrano ofertę Best – Geo Geodezja i Kartografia Andrzej Kasiński, Pełczyce 28, 28-210 Bogoria