2014Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 179408-2014 z dnia 2014-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Klimontów
Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury – siłowni zewnętrznych tj: – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod urządzenia siłowni – wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych – dostawa i montaż urządzeń siłowni:…
Termin składania ofert: 2014-06-12

Numer ogłoszenia: 123549 – 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 179408 – 2014 data 28.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury – siłowni zewnętrznych tj: – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod urządzenia siłowni – wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych – dostawa i montaż urządzeń siłowni: orbitrek, rower, orbitrek eliptyczny, surfer/wahadło, piechur/biegacz, narciarz/surfer, piechur – dostawa i montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury – siłowni zewnętrznych tj:- wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych – dostawa i montaż urządzeń siłowni: orbitrek, rower, orbitrek eliptyczny, surfer/wahadło, piechur/biegacz, narciarz/surfer, piechur – dostawa i montaż ławek z oparciem, koszy na śmieci. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna i przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ.