2014Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 69267 – 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 94686 – 2014 data 20.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 0158661006, fax. 0158661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice gmina Klimontów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: sieci wodociagowej w miejscowości Olbierzowice:PE 160mm – 1.745 m; PE 125 mm – 5.336 m; PE 50 mm – 11 m; PE 40 mm – 527 m; hydranty nadziemne DN 100 – 28 kpl; zasuwy wodociągowe DN 150 – 4 kpl; zasuwy wodociągowe DN- 23 kpl; włączenie do istniejącej magistrali DN 160 – 1 kpl; komora pomiarowa – 1 kpl; komora redukcyjna – 1 kpl..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice gmina Klimontów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice: PE 160 mm – 1.745m; PE 125 mm – 5.336 m; PE 50mm – 11m; PE 40 mm – 527 m; hydranty nadziemne DN 100 – 28 kpl; zasuwy wodociągowe DN 150 – 4 kpl; zasuwy wodociągowe DN 100 – 16 kpl; włączenie do istniejącej magistrali DN 160 – 1 kpl; komora pomiarowa – 1 kpl; komora redukcyjna – 1 kpl..