2015Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 197438 – 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 115581 – 2015 data 03.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 11.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat.
  • W ogłoszeniu powinno być: 11.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat.