2015Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 87234 – 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 80744 – 2015 data 10.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, fax. 015 8661847.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów Sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów Sekretariat.