Publiczny Transport Zbiorowy

Ogłoszenie

Ogłoszenie
o zamiarze ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, ze zm.), informuję, że w 2016 roku Gmina Klimontów wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
  Gmina Klimontów reprezentowana przez Wójta Gminy Klimontów,
  ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
 2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
  Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13)
 3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym dla n/w linii komunikacyjnych.
  Sieć komunikacyjna

  • Linia komunikacyjna nr 1
   Połączenia komunikacyjne:
   Kolonia Konary – Konary – Ułanowice – Olbierzowice – Płaczkowice – Beradz -Pokrzywianka – Górki – Klimontów
  • Linia komunikacyjna nr 2
   Połączenia komunikacyjne:
   Krobielice – Nasławice – Węgrce Szlacheckie – Ossolin – Dziewków – Adamczowice – Klimontów
  • Linia komunikacyjna nr 3
   Połączenia komunikacyjne:
   Nawodzice/Rybnica – Nawodzice – Szymanowice Dolne – Klimontów
  • Linia komunikacyjna nr 4
   Połączenia komunikacyjne:
   Byszów – Rogacz – Przybysławice – Adamczowice – Klimontów
  • Linia komunikacyjna nr 5
   Połączenia komunikacyjne:
   Kępie – Borek – Byszówka – Klimontów
  • Linia komunikacyjna nr 6
   Połączenia komunikacyjne:
   Goźlice – Grabina – Zakrzów – Śniekozy – Góry Pęchowskie – Pęchów – Pęchowiec Kroblice – Klimontów
  • Linia komunikacyjna nr 7
   Połączenia komunikacyjne:
   Pęchów – Pęchowiec – Adamczowice – Klimontów

   Przewidywany sposób wynagrodzenia koncesjonariusza: rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2) litera a) oraz ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. u. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)

 4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowanie o udzielenie zamówienia:
  Listopad 2016 r.
 5. Zmiana informacji:
  Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. u. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
 6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej
  2. Strona internetowa Urzędu Gminy w Klimontowie
  3. Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1