AktualnościOgłoszenia

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Informacja z przebiegu eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 28.03.2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu miejsko-gminnym. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Klimontów wyłonieni w eliminacjach środowiskowych.
Młodzież w dwóch grupach wiekowych tj. szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa (liceum) odpowiadała w formie testowej na pytania o tematyce przeciwpożarowej.
Po sprawdzeniu wszystkich prac przez jury, ogłoszono wynik turnieju, które przedstawiają się następująco:

II grupa – szkoły podstawowe, klasy V-VIII

  1. Iwona Szemraj – SP Klimontów
  2. Kamil Nowak – SP Konary
  3. Jakub Pawlik – SP Klimontów

III grupa – szkoły ponadpodstawowe

  1. Igor Ciach – LO Klimontów
  2. Bartosz Goździewski – LO Klimontów
  3. Bartosz Tutak – LO Klimontów

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym.
Wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, nagrodami, ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów.
Dzieciom i młodzieży biorącym udział w turnieju oraz opiekunom gratulujemy.

Organizatorzy składają podziękowania mł. bryg. mgr Tomaszowi Chmielewskiemu – pracownikowi Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu za przygotowanie i udostępnienie zestawów pytań turniejowych.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2022 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2022