AktualnościOgłoszenia

Opieka wytchnieniowa 2022

W dniu 17.02.2022 r. w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem umowę na finansowanie programu „Opieka wytchnieniowa”, która dotyczy wsparcia dla osób, którzy opiekują się niepełnosprawnymi osobami w naszej Gminie. Program polega na możliwości uzyskania, doraźnej lub czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Umowa opiewa na kwotę 57 600.00 zł, którą przyznano z Projektu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Podpisanie omowy na Opiekę wytchnieniowąfot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki