AktualnościOgłoszenia

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Gmina Klimontów przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Klimontów przewidziano, że
w 2022 r. pomocą będzie objęte 6 osób. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 58 752.00 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022