Komunikaty

Opłaty za wodę i ścieki

Decyzja KR.RZT.70.320.2021 z dnia 31.08.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klimontów na okres 3 lat.