Komunikaty

Opłaty za wodę i ścieki

Decyzja KR.RET.070.148.2018 z dnia 23.04.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klimontów

 

Uchwała Nr LII/369/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków