„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy dróg gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy dróg gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu