Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu