Nowości

OSP Zakrzów oficjalnie w KSRG

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie podczas uroczystego apelu, który odbył się 25 lutego 2023 roku otrzymała Akt włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To szczególna nobilitacja i wyróżnienie, które pokazuje wyjątkowe zaangażowanie jednostki oraz jej zasług dla pożarnictwa. W uroczystości udział wziął Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta PSP st. bryg. Grzegorz Rajca, Komendant Powiatowy PSP w Sandomierzu mł. bryg. Piotr Krytusa wraz z zastępcą, Poseł na Sejm Marek Kwitek, Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału ARiMR w Kielcach Anna Paluch, Starosta Sandomierski Marcin Piwnik, Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów jednocześnie Prezes ZG ZOSP RP Marek Goździewski, Prezes ZP ZOSP RP Szymon Kołacz, Komendant Gminny ZOSP RP Jan Kapusta, druhowie OSP Zakrzów, mieszkańcy i miejscowe media. Akt włączenia do KSRG w imieniu Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka Prezesowi OSP Zakrzów Feliksowi Szafirowskiemu wręczył Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta PSP st. bryg. Grzegorz Rajca w asyście posła na sejm Marka Kwitka i Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Piotra Krytusy. Uroczystość była również okazją do nadania odznaczeń zasłużonym druhom OSP Zakrzów, których dokonał druh prezes Szymon Kołacz wraz z zaproszonymi gośćmi. Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa uhonorowano: dh Feliksa Szafirowskiego, dh Grzegorza Mazura, dh Witolda Wawrzkiewicza, dh Piotra Polita, dh Rafała Michalskiego oraz Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa dh Grzegorza Muchę. Ze strony wszystkich, którzy zabierali głos, padały życzenia dla strażaków – przede wszystkim były to życzenia bezpieczeństwa i szczęśliwych powrotów z podejmowanych interwencji, ale także dalszego rozwoju jednostki i realizowania obranych celów. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, strażacy i ich goście zostali zaproszeni do remizy na poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Z okazji wejścia w szeregi KSRG przekazujemy druhom OSP Zakrzów wyrazy uznania i serdeczne gratulacje.

Fot. stv.info