Aktualności

OSP Zakrzów w KSRG

W dniu 31.01.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów podpisano porozumienie w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego (KSRG).

W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy mł. bryg. Piotr Krytusa, Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski, Prezes OSP Zakrzów druh Feliks Szafirowski.

Porozumiewające się strony, podpisaną umową, uzgodniły kwestie dotyczące praw i obowiązków jednostki OSP należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w zakresie: gotowości operacyjnej, w tym zasobów sił i środków przewidzianych do wykorzystania w systemie, zadań ratowniczych jednostek włączonych do KSRG, liczby i poziomu wyszkolenia ratowników, sposobu utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, alarmowania i dysponowania jednostki.

Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg wymagań. OSP musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności powiadamiania i alarmowania, jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Wpis KSRG to wielka nobilitacja i powód do dumy dla strażaków-ochotników, jak i dowód na to, że ich ciężka praca, zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu zostały zauważone i docenione.

Podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP w Zakrzowie do KSRG
Podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP w Zakrzowie do KSRG
Podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP w Zakrzowie do KSRG
Podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP w Zakrzowie do KSRG