Komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie prognozuje w zlewniach Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej oraz przyrzeczu Wisły (świętokrzyskie) od godz. 12:00 dnia 17.05.2023 do godz. 12:00 dnia 18.05.2023 na skutek intensywnych opadów deszczu wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne (szczególnie na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych). Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%