Komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie prognozuje w zlewniach Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej oraz przyrzeczu Wisły (świętokrzyskie) od godz. 12:00 dnia 18.05.2023 do godz. 10:00 dnia 19.05.2023 na skutek spływu wód opadowych spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Punktowo w zlewni górnej Kamiennej istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego. Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%