Komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania: 03.06.2024 – godz. 20:41
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 203
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 00:00 dnia 04.06.2024 do godz. 02:00 dnia 05.06.2024
Obszar: zlewnie: Nidy od ujścia Czarnej Nidy do ujścia (wraz ze zlewnią Czarnej Nidy), Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki (świętokrzyskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.