Komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne

Ważność: od godz. 10:58 dnia 11.02.2022 do godz. 12:00 dnia 12.02.2022

Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze bądź ponowne wzrosty poziomu wody przy obecnie przekroczonych stanach ostrzegawczych, z możliwością przekroczenia tego stanu w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo, w górnych częściach zlewni Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej istnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%