Aktualności

Otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w Ossolinie

W dniu 22.11.2017 r. po raz kolejny gościliśmy w Gminie Klimontów Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubsa. Okazją było uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0796 T Goźlice-Przybysławice w miejscowościach Ossolin, Dziewków od km 3,547 do 5,347” tj. 1800 km została wykonana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Koszt zadania wyniósł 525 421,56zł w tym:
dotacja 334 190,00zł;
dofinansowanie:
Gmina Klimontów – 95 570,26 zł
Powiat Sandomierz – 95 570, 28zł

W otwarciu udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, Członek Zarządu Powiatu Marcin Piwnik, Sekretarz Powiatu Paweł Niedźwiedź, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego Zdzisław Nasternak Radni Powiatu Sandomierskiego: Leszek Galata, Zygmunt Kwasek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu Piotr Martyniak, Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas – Wykonawca inwestycji, radni Gminy Klimontów Mieczysława Krasowska i Marek Bargiel, sołtys miejscowości Ossolin Leszek Zając wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski podziękował Panu Marszałkowi za przekazane środki, Zarządowi powiatu za dobrze zrealizowaną wspólnie inwestycję, Pani Radnej Mieczysławie Krasowskiej która wraz z mieszkańcami Ossolina swoją obecnością dała wyraz zadowolenia z nowej drogi, Panu Rafałowi Staszewskiemu, Pani Dyrektor Szkoły w Ossolinie Iwonie Staszewskiej oraz wszystkim Paniom za organizację spotkania i przygotowany przepyszny poczęstunek dla całej delegacji.