Nowości

Otwarcie zmodernizowanego boiska

18 czerwca br. odbył się rajd rowerowy „Szlakiem rodów: Ossolińskich, Ledóchowskich Karskich”. W rajdzie udział wzięło 36 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Klimontowie. Uroczyste rozdanie nagród z rąk Pana Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Marka Goździewskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcy, Ks. Zbigniew Kuras, ks. Henryka Hendzel oraz radnych miejskich odbyło się na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej. Uroczyście otwarte zostało zmodernizowane boisko. Modernizacja infrastruktury sportowej przy boisku w Klimontowie ul. Zysmana, polegała na: przebudowie boiska treningowego o nawierzchni trawiastej, budowie piłkochwytów, oświetlenia, chodnika, systemu monitoringu wizyjnego, dostawie i montażu bramek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, ławek, systemu nagłośnienia boiska sportowego, dostawie wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie. Projekt Gminy Klimontów pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów”, realizowany w ramach działania 7.4-Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi VII „Sprawne usługi publiczne ”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  Całkowity koszt zadania 419 738,14 zł; kwota dofinansowania 333 117,34 zł.

Burmistrz Marek Goździewski przekazał również na potrzeby klubu sportowego LKS Klimontowianka Klimontów nowe piłki i ochraniacze dla zawodników klubu oraz rowery. Zakup rowerów kolarskich, kasków, strojów sportowych kolarskich i rolek na rowery do treningów na hali został sfinansowany przez Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa w kwocie 52 000,00zł oraz Gminę Klimontów w ramach zadania publicznego pn. „Zajęcia kolarskie dla mieszkańców Miasta i Gminy Klimontów” z Gminnego Programu Współpracy Miasta i Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 w kwocie 10 000,00zł. W ramach realizacji zadania powstała szkółka kolarska. Projekt realizował Klub Sportowy LKS Klimontowianka.

Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Miasta i Gminy Klimontów, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, PSP Klimontów oraz Liceum Ogólnokształcące w Klimontowie, LKS Klimontowianka Klimontów.