2019Przetargi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Klimontów”