2019Przetargi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych”