2020Przetargi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów”