2019Przetargi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule „zaprojektuj i wybuduj””