2019Przetargi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kroblice Pęchowskie nr ewid. dz. 232