Nowości

Pierwsza sesja nowej Rady Gminy

21 listopada 2018 r. zainaugurowano VIII kadencję Rady Gminy w Klimontowie podczas uroczystej sesji, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Pan Marek Goździewski oficjalnie objął urząd Wójta Gminy Klimontów, którego po raz drugi wybrano na to stanowisko. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie Pan Dariusz Socha wręczył nowo wybranym radnym oraz Wójtowi zaświadczenia o zdobyciu mandatu. Wszyscy także złożyli ślubowanie przez co formalnie objęli swoje stanowiska.

Po wybraniu komisji skrutacyjnej wybrano nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy w Klimontowie. Stanowisko przewodniczącego objął Robert Orłowski a na jego zastępców wybrano Grzegorza Gwizdonia i Piotra Lipca.

W trakcie sesji wybrano także składy stałych Komisji Rady Gminy w Klimontowie:

Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Gminy:

 1. Mucha Grzegorz – przewodniczący
 2. Bargiel Marek
 3. Borycki Gustaw
 4. Cichoń Monika
 5. Gwizdoń Grzegorz
 6. Krasowska Mieczysława
 7. Kwapiński Mirosław

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Borycki Gustaw – przewodniczący
 2. Aly Amer Halina
 3. Berbeś Alicja
 4. Ciach Andrzej
 5. Gwizdoń Grzegorz
 6. Lipiec Piotr

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury:

 1. Cichoń Monika – przewodnicząca
 2. Bargiel Marek
 3. Ciach Andrzej
 4. Król Rafał
 5. Kwapiński Mirosław
 6. Lipiec Piotr
 7. Mucha Grzegorz

Komisja Rewizyjna:

 1. Rębacz Jan – przewodniczący
 2. Aly Amer Halina
 3. Borycki Gustaw
 4. Cukrowski Jerzy
 5. Król Rafał

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Berbeś Alicja – przewodnicząca
 2. Borycki Gustaw
 3. Krasowska Mieczysława
 4. Król Rafał

Od tej kadencji każda sesja Rady Gminy będzie transmitowana w sieci Internet. Bieżące i archiwalne transmisje dostępne są pod adresem: Transmisje