2017Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Klimontów na 2017

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj
zamówienia
Przewidywany
tryb
postępowania
Orientacyjna
wartość zamówienia
Przewidywany
termin
wszczęcia postępowania
1 Rozbudowa drogi gminnej Borek Klimontowski – Kępie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony 100 000,00 Maj 2017
2 Odbudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Olbierzowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony 100 000,00 Maj 2017
3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony 3 058 608,57 I kwartał
4 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica gm. Klimontów Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony 3 645 889,87 II kwartał
5 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzów Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 350 654,00 II kwartał
6 Termomodernizacja budynków i wspieranie działań zawartych w programie gospodarki niskoemisyjnej Roboty
budowlane
Przetarg nieograniczony 1 400 000,00 II kwartał
7 Rewitalizacja miejscowości Klimontów w sferze gospodarczej i społecznej Usługi Przetarg nieograniczony 300 000,00 II kwartał
8 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Wilkowice, Ossolin, Kroblice Pęchowskie, Pęchowiec Usługi Przetarg nieograniczony 180 000,00 II kwartał
9 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Borek Klimontowski, Byszówka, Rogacz, Byszów i Kępie Usługi Przetarg nieograniczony 200 000,00 II kwartał
10 Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Usługi Przetarg nieograniczony 200 000,00 III kwartał
11 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabina, Płaczkowice, Beradz, Pokrzywianka Usługi Przetarg nieograniczony 200 000,00 III kwartał