NowościOgłoszenia

„Pod Biało-Czerwoną”

W dniu 07.11.2022 r. na skwerze przy Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów odbyło się uroczyste podniesieniu na maszt flagi państwowej w ramach rządowego projektu „Pod Biało-Czerwoną” pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów przywitał wszystkich zabranych gości. Program okolicznościowy przedstawili uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Klimontowie. Ksiądz kanonik Henryk Hendzel poświęcił flagę państwową, która uroczyście została podniesiona na maszt przez poczet flagowy wystawiony przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie. Po uroczystym podniesieniu na maszt flagi państwowej głos zabrali Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów oraz zaproszeni goście. W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele Polskiego Rządu: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz, Dyrektor Departamentu Tożsamości Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Biała, parlamentarzyści: senator Jarosław Rusiecki oraz posłowie Agata Wojtyszek i Marek Kwitek, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, Przewodniczący Rady Miejskiej w Klimontowie Robert Orłowski wraz z radnymi, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Klimontów wraz z delegacjami dzieci i młodzieży, Naczelnicy i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Klimontów oraz mieszkańcy.

8-metrowy maszt na który powiewa flaga biało-czerwona powstał dzięki udziałowi Miasta i Gminy Klimontów w akcji „Pod Biało-Czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie odpowiedniej ilości głosów mieszkańców pod wnioskiem.

W całej Polsce w akcji wzięło udział ponad 400 000 osób. Dla Miasta i Gminy Klimontów wymagana liczba głosów poparcia wynosiła 100, a zebrano ich 145. Dzięki tym głosom mogliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja na skwerze przy Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

Celem realizowanego od 2020 roku projektu, jak piszą pomysłodawcy, jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Zadanie zostało sfinansowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup masztu i flagi oraz instalacji w ramach Projektu „Pod Biało-Czerwoną”.

Wartość zrealizowanych prac i zakupionych materiałów to 5 000.00 zł.