Aktualności

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin
Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost
Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
ogłasza nabór wniosków numer 3/2020 na

Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 3 grudnia 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy)

Szczegółowe informacje http://www.lgd-sandomierz.eu/index.php/aktualnosci/996-premia2020-2.html