AktualnościInwestycje unijne

Podpisanie pre-umowy na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej

Pięć budynków użyteczności publicznej z naszej gminy już niedługo zmieni się nie do poznania! Przejdą one termomodernizację, budynki zostaną docieplone, a niektóre z nich zyskają nowoczesny i atrakcyjny wygląd dzięki nowym elewacjom zewnętrznym. W poszczególnych placówkach wykonany zostanie także szereg dodatkowych prac, wpływających na ich funkcjonalność. Rezultatem inwestycji będzie przede wszystkim redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania. 12 września br. Zastępca Wójta Gminy Klimontów Edward Przytuła podpisał z Samorządem Województwa pre-umowę na dofinansowanie projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów” złożony w ramach Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania to ponad 1 mln zł.
Projekt dotyczy termomodernizacji budynków:

  1. Urzędu Gminy w Klimontowie
  2. Szkoły Podstawowej w Ossolinie
  3. Ośrodka Pomocy Społecznej/Archiwum w Klimontowie
  4. Szkoły Podstawowej w Konarach
  5. Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie

Inwestycja na celu poprawę stanu technicznego i podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Jednym z problemów zdiagnozowanych w wyniku przeprowadzonej oceny aktualnej sytuacji Gminy Klimontów jest niska efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej. Budynki wykazują znaczne straty energii cieplnej, co spowodowane jest m.in. nieocieplonymi ścianami, stropami.
Całkowita wartość projektu: 1 324 793,49 zł
Wartość dofinansowania: 1 007 365,12 zł (85%)
Termin realizacji inwestycji: wrzesień 2018 roku.
Informacja i fotogaleria z podpisywania umów http://www.sejmik.kielce.pl/item/56438-poprawia-efektywnosc-energetyczna-budynkow