AktualnościInwestycje unijne

Podpisanie preumowy na wodociąg i kanalizację

We wtorek, 20 grudnia w Suchedniowskim Domu Kultury „Kuźnica” Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski i Skarbnik Gminy Anna Sobolewska podpisali pre-umowę z Marszałkiem Adamem Jarubasem i Członkiem Zarządu Województwa Markiem Szczepanikiem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3 „Gospodarka wodno- ściekowa”.
Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 3 058 608,57zł
Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 2 292 550,11zł w tym:

  • środki z EFRR w kwocie 1 834 040,09 zł
  • wkład własny w kwocie 1 224 568,48 zł

Wydatki niekwalifikowane: 766 058,46 zł
Fotogalerię z podpisania umowy można obejrzeć pod adresem:
http://www.sejmik.kielce.pl/item/52625-inwestuja-w-gospodarke-wodno-sciekowa