Nowości

Podpisanie umów na drogę i most

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie 31 sierpnia 2018 odbyło się LVI posiedzenie Rady Gminy Klimontów. W posiedzeniu udział wzięli Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski i dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Jacek Sułek. Wójt Gminy Klimontów przedstawił Radzie i przybyłym Gościom prezentację zrealizowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Klimontów w latach 2015-2018 z udziałem dotacji budżetu państwa. Następnie zostały podpisane umowy na:

  • Przebudowę drogi gminnej nr 331006T Ossolin-Węgrce Szlacheckie od km 0+000 do km 0+990. Wartość inwestycji wynosi 466 061,76 zł, w tym dotacja 334 000,00 zł
  • Remont mostu w ciągu drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+199 do km 0+214. Wartość zadania wyniesie 196 114,91 zł, w tym dotacja 107 399,00 zł

Dalsze posiedzenie Rady Gminy odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

W tym dniu Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski wraz z dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Jackiem Sułkiem i Wójt Gminy Klimontów Markiem Goździewskim dokonali uroczystego otwarcia drogi gminnej w miejscowości Klimontów – Targowisko. Inwestycja wykonana w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów – Targowisko – etap I i II”. Wartość zadania wynosiła 1 882 273,74 zł w tym dotacja 859 943,00 zł.