Nowości

Podpisanie umów na zabezpieczenie wąwozów lessowych

W dniu 28 lipca br. w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem umowy na dofinansowanie związane z inwestycjami związanymi z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych, które zostały uszkodzone w wyniku intensywnych opadów deszczu.

W naszej gminie zrealizowane zostaną trzy zadania:

  • Przebudowa- zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Górki

Umowa opiewa na kwotę 300 000,00zł.

  • Przebudowa- zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrzne w miejscowości Beradz

Umowa opiewa na kwotę 228 000,00zł.

  • Przebudowa- zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi wewnętrzne w miejscowości Rybnica

Umowa opiewa na kwotę 254 000,00zł.

Wsparcie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa, pozostającej w dyspozycji MSWiA, przeznaczonej na  dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze technicznej.

 

Zdjęcie: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki