Aktualności

Podpisanie umów z LGD

Urząd Gminy w Klimontowie informuje, że w dniu 25 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie zostały podpisane umowy z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej na realizację małych grantów w ramach Projektu Grantowego „Aktywna społeczność lokalna na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej” w ramach realizacji LSR przedsięwzięcie 2.1.1 „Aktywizacja i integracja mieszkańców – łączymy pokolenia, wymieniamy doświadczenia, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu”. Środki na te zadania pochodzą z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach wdrażanej przez LGD Ziemi Sandomierskiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną (LSR).

Kółko Rolnicze w Nawodzicach pozyskało środki finansowe na realizację dwóch projektów:

  • „Obrzędy i Zwyczaje – Klimontowska tradycja kultywowania Świąt Bożego Narodzenia” wartość projektu to 6 696,00 zł.
  • „Klimontowska Palma Wielkanocna – tradycją kultywowaną w czasie gminnego śniadania wielkanocnego” wartość projektu to 6 696,00 zł.

Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin otrzymało środki finansowe w kwocie 6 700,00 zł na realizację zadania pn. „Inscenizacja bożonarodzeniowa podczas Świętokrzyskiej pasterki w Ossolinie”.

Foto: Marcin Maj