Nowości

Podpisanie umów

26 lipca br. w Przybysławicach Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowy na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminach powiatu sandomierskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej.

Wnioski dotyczące budowy, odbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 67 gmin z województwa świętokrzyskiego. Łączna kwota wnioskowanych środków wynosiła 3,2 mln zł. Do dofinansowania przeznaczono 67 wniosków na budowę, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota środków przeznaczona na realizację zadania wyniosła 1,8 mln zł.

Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał umowę na sfinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ossolin. Wartość dofinansowania – 30 tys. zł.

Podpisano także umowy na dofinansowanie projektów z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”. Budżet konkursu wynosi 1 mln zł. W ramach naboru 90 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego złożyło łącznie 229 projektów. Maksymalną wysokość dotacji na poszczególny projekt ustalono na kwotę 10 tys. zł. Wsparciem na tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi, w tym zakupy inwestycyjne objętych zostanie 136 projektów.

Wójt Marek Goździewski podpisał umowę na dofinansowanie zadania dla gminy Klimontów pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Klimontów poprzez wyposażenie edukacyjno-szkoleniowe i multimedialne sali w strażnicy OSP Klimontów”. Wartość dofinansowania tego zadania to 6 300 zł.