Nowości

Podpisanie umowy dot. opieki wytchnieniowej

W dniu 13 maja br. w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem umowę na finansowanie programu „Opieka wytchnieniowa”, która dotyczy wsparcia dla osób, którzy opiekują się niepełnosprawnymi osobami w naszej Gminie. Program polega na możliwości uzyskania, doraźnej lub czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Umowa opiewa na kwotę 28 800.00 zł i w naszej Gminie z programu skorzystają 3 rodziny.

Fundusze przyznano w ramach rządowego Projektu Solidarnościowego.

Zdjęcie: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki