Nowości

Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej w Ułanowicach

W dniu 17.03.2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski oraz Skarbnik Gminy Anna Sobolewska podpisali umowę na realizacje zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice”.

Wykonawcą zadania jest Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „EKO-INSTAL” Klaudiusz Jurzysta z siedzibą w Wełecz 103, 28-100 Busko Zdrój.

Zadanie obejmuje wykonanie 8 765 m sieci wodociągowej i umożliwienie podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej 61 gospodarstw domowych.

Zadanie to finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.