Nowości

Podpisanie umowy na budowę siłowni w Klimontowie

W dniu 30.04.2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa budynku siłowni gminnej z wyposażeniem” – realizowanego w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku siłowni gminnej w Klimontowie. Przedmiotowy budynek zaprojektowano jako wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zadaszony dachem płaskim. Powierzchnia użytkowa to 245,84 m2. W budynku znajdować się będą takie pomieszczenia jak: hall, pomieszczenie socjalne, magazyn, sala treningowa, szatnie, łazienki, pomieszczenie porządkowe i techniczne. Zakres rzeczowy prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, izolacje, ściany murowane, konstrukcję, pokrycie dachu, ślusarkę aluminiową, stolarkę drzwiową drewnianą wewnętrzną, tynki wewnętrzne, podłoża i posadzki, elewację, instalację wody, kanalizację sanitarną wewnętrzną, instalację c.o., instalację gazu, przyłącz wody oraz kanalizacji, kanalizację deszczową, instalacje elektryczne, oświetlenie terenu, wentylację, instalację odgromową, utwardzenie terenu, place, chodniki, ogrodzenie, małą architekturę, wyposażenie w instalacje OZE oraz zakup profesjonalnych urządzeń rekreacyjno-sportowych. Teren inwestycji posiada bezpieczny dostęp do istniejącego układu komunikacyjnego – drogi publicznej.

Projektowany budynek dostosowany zostanie również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku odbywał się będzie za pośrednictwem pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Kwota otrzymanego wparcia to 2 380 000.00 zł a łączny koszt wykonania całego przedmiotu umowy to 2 800 000.00 zł.

Wykonawcą zadania jest: GMC sp. z o. o. z siedzibą w Staszowie przy ul. Kościuszki 2 reprezentowaną przez Pana Dariusza Gozdka.