Nowości

Podpisanie umowy na instalację systemów energii odnawialnej

W Urzędzie Gminy w Klimontowie Wójt Gminy Marek Goździewski wraz z Markiem Szczepanikiem Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w obecności Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Eweliny Bień i Andrzeja Swajdy podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE. Projekt obejmuje według Raportu Zbiorczego Instalacji OZE Gminy Klimontów wykonanie 107 instalacji fotowoltaicznych, 243 instalacji zestawów kolektorów słonecznych. Kwota dofinansowania projektu: 2 997 720,00 PLN, całkowity koszt projektu wynosi 6 145 326,00 PLN.