Aktualności

Podpisanie umowy na prace konserwacyjne

W dniu 07.06.2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej zawarli umowę dotacji pomiędzy Gminą Klimontów a Rektoratem Rzymskokatolickim pw. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie reprezentowanym przez ks. kanonika Henryka Hendzla – Rektora Rektoratu Rzymskokatolickiego, na realizację zadania pn. „Konserwacja drewnianego ołtarza bocznego Dzieciątka Jezus w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie”, którego kwota zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/4566/PolskiLad, z dnia 29 maja 2024 r. stanowi 282 970.00 zł – jako dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast kwota 5 774.96 zł stanowi wkład własny dotującego – Gminy Klimontów, pochodzący z budżetu gminy.