Podpisanie umowy na przebudowę drogi

Dnia 13 sierpnia 2020 w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej przedstawiciel Gminy Klimontów Pani Skarbnik Anna Sobolewska w imieniu Burmistrza podpisała umowę na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś nr ewid. dz. 144 dł. 105 mb”. Przy uroczystym podpisaniu obecni byli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu