Aktualności

Podpisanie umowy na przebudowę drogi

Dnia 13 sierpnia 2020 w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej przedstawiciel Gminy Klimontów Pani Skarbnik Anna Sobolewska w imieniu Burmistrza podpisała umowę na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś nr ewid. dz. 144 dł. 105 mb”. Przy uroczystym podpisaniu obecni byli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy